Každé zdravé dieťa má vrodenú vlastnosť: je zvedavé. Táto zvedavosť človeka vyrysuje, vykreše ho z kameňa. Neustálym poznávaním vecí okolo seba dospievame. Rodič môže ísť detskej osobnosti naproti tak, že podporí jeho vzdelávanie a kreativitu  – ktorá sa od detstva nedá pilovať inak ako hraním.

Správne smerovaná zábava zdvíha IQ malého človeka, to je vedecky dokázané. Hračky sú rôzne, majú rozličné farby, dajú sa tvarovať, skladať, kombinovať, rozmýšľať nad nimi. Zložitosť hračky narastá s vekom. Ak dieťa dokážete zaujať, máte vyhrané. Rast sa, samozrejme, nikdy nepodporuje nasilu. Hlavné benefity vzdelávacích hračiek:

  • Zlepšujú koncentráciu. Na akúkoľvek pokročilejšiu činnosť – v detstve alebo v dospelosti – sa potrebujete sústrediť. Malé dieťa nedokáže udržať pozornosť takmer na ničom, to je najväčší problém pri vzdelávaní v útlom veku. Správna hračka zvýši detský záujem o učenie sa.
  • Tvorivosť. Klišé slovo, ktoré sa omieľa donekončna je: tvorivosť. Ale áno, predstavy a kreativita tvoria to, čo sme. Experimentovanie s hračkami, drobné stavby, riešenie miniúloh – posilňujú detský rozvoj.
  • Lepšie sociálne zručnosti. Dieťa nesmie vyrastať samé, lebo ani v živote nebude samé. Ako sa začleniť do skupiny – to je hlavný rébus života. Hračky, ktoré smerujú k sociálnej otázke a postaveniu, kladú prvé základy v detskej neokresanej mysli.
  • Práca s emóciami. Smiech, plač…  a medzi tým stovka ďalších pocitov. Dieťa najlepšie porozumie rôznym životným situáciám, keď sa to najskôr naučí na nejakom príklade. A keď sa naučí po sebe poupratovať hračky, aby ste nemuseli zakaždým volať upratovacie služby.
  • Základy logiky. Jednoduchá vzdelávacia hračka pôsobí na tie detské časti mozgu, ktoré sa v budúcnosti budú zaoberať napríklad matematikou, plánovaním, pokročilejšími úvahami. Drevené puzzle alebo ľahké hádanky mieria presne tam, kam majú. Inteligencia človeka sa buduje postupne – a už od perinky.
  • Cvičenie zmyslov. Medzi najbežnejšie zmysly, ktoré sa edukačné hračky snažia rozvíjať, patrí hmat, zrak a sluch. Napríklad svetlé hračky rôznych farieb vylepšujú zrak. Na druhej strane, sluch sa dá vylepšiť tým, že hračky vydávajú rôzne zvuky.