Vláda Veľkej Británie rozhodla, že žiadne nové domy postavené po roku 2025 nebudú používať plynové kotly , pričom ako alternatívu musia používať nízkouhlíkové vykurovacie systémy, ktoré pomôžu znížiť emisie CO 2 . Takto krajina – ktorá už nie je súčasťou Európskej únie – plní svoj záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Zdá sa, že s meškaním budeme pred rovnakú tému postavení aj my.

Ako tieto plány ovplyvnia prevádzkarov kotolní či inštalatérov kotlov, keď vykurovacie systémy podľa všetkého nahradia plynové kotly?

S plynom sa u nás ráta, ale existujú aj iné možnosti

Aby sme sa neplietli – aj v iných krajinách, ktoré prijímajú ultimatívnejšie záväzky – existuje stále zmätok, legislatívny, ale aj technický. Čo predstavuje alternatívu k pohodlnému kúreniu plynom? ?

Tepelné čerpadlá
Očakáva sa, že použitie tepelných čerpadiel, najmä tepelných čerpadiel vzduch-voda a vzduch-vzduch (typ zem-voda sú najefektívnejšie, ale domácnosti si ich zrejme nebudú môcť dovoliť), bude hrať kľúčovú úlohu pri dodávaní tepla do nehnuteľností, ktoré sú postavené podľa nových štandardov.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú zvyčajne umiestnené vonku a fungujú tak, že presunú teplo z vonkajšieho vzduchu do vyhrievanej tekutiny v domácnosti, a to aj pri nízkych teplotách, dokonca v mraze. Kompresor tepelného čerpadla sa potom používa na ohrev kvapaliny pred jej čerpaním do radiátorov, teplej vody v zásobníkoch a podlahového vykurovania.

Tepelné siete
Ďalším vykurovacím systémom nastaveným na použitie v nových budovách postavených sú tepelné siete, inak známe ako diaľkové vykurovanie . Ide o rozvody, ktoré je možné využiť na dodávku tepla z centralizovaného zdroja do niekoľkých blízkych budov. Na Slovensku máme napríklad parovody z atómových elektrární, ale inak ide o veľmi široký pojem – pointou je, že nad technológioiu si domácnosť nemusí lámať hlavu.

Vodík
Použitie bezuhlíkového vodíka distribuovaného prostredníctvom upravenej plynárenskej siete sa predstavuje ďalšiu možnosť – a v dnešnej situácii pomerne divokú kartu. Uhlík, najčastejší a najjednoduchší prvok vo vesmíre síce skvelo horí, ale zatiaľ ho vieme vyrábať len s problémami a veľkými energetickými nákladmi. Rozhodne sa čaká na novú technológiu, ktorá však nemusí prísť. Politici však, zdá sa, s vodíkom, reálne rátajú.

V budúcnosti vykurovania by mohli zohrávať dôležitú úlohu nové modely kotlov kompatibilných s vodíkom alebo dokonca existujúce plynové kotly prispôsobené na používanie vodíka bez obsahu uhlíka. Možným problémom je, že sa predpokladá, že existujúce kotly majú potenciál spaľovať približne 20 % vodíka a 80 % plynu, čo nemusí poskytnúť dostatočne veľkú zmenu na dosiahnutie cieľov v oblasti emisií uhlíka.

Priame elektrické kúrenie
Ako ekologicky dokážeme získavať elektrickú energiu – to je zatiaľ tiež vo hviezdach. Bojuje sa napríklad o to, či je jadro zelená technológia alebo nie.

Je to však dobre zavedená technológia vykurovania s nízkym obsahom uhlíka, ktorá v mieste použitia neprodukuje žiadne emisie. Predpokladá sa, že by sa dal použiť v obmedzenej kapacite, napríklad v objektoch, ktoré boli postavené podľa noriem vysokej energetickej účinnosti a ktoré sú menej závislé od vykurovacieho systému, aby zostali v teple.