Teda: pokiaľ tak už nečiníte. Väčšina ľudí si dobre uvedomuje potrebuje recyklovať a zrovna pri papieri je to najľahšie. Než akýkoľvek papier vyhodíte, vždy si položte otázku: dá sa ešte recyklovať? V úplnej väčšine prípadov áno, ten istý materiál sa dá recyklovať až osemkrát.

  1. Šetríte lesy. A to doslova – v časoch, keď slovenské úbočia pokrývajú mnohé nepekné holoruby. Lesy sú pre život na Zemi kľúčové v mnohých ohľadoch.
  2. Chránite aj zvieratá. Pretože na odlesnených plochách máločo žije – recyklovaním podporujeme prirodzenú divokú prírodu.
  3. Šetríte iné položky. Na každej tone znovu použitého papiera ušetríme okolo 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 kubické metre miesta na skládke a 1500 litrov oleja (ropy). Čiže neobnoviteľné zdroje.
  4. Recyklovanie vytvára pracovné miesta. Čím viac ľudí a firiem sa do reťazca zapája, tým viac zamestnaní vznikne – deťom sa dá  dobre vysvetliť, prečo mama a otec potrebujú chodiť do práce.
  5. Menej skládok, menej problémov. Až 14 percent komunálneho odpadu tvorí papier – ktorý sa na skládkach často prekrýva a tým pádom konzervuje, zabraňuje sa jeho rozkladaniu, skládka zaberá priestor, negatívne ovplyvňuje spodnú vodu, ovzdušie, hrozí riziko požiarov a tak ďalej.
  6. Recyklácia môže byť lacnejšia. Zber a zbavovanie sa odpadu môže byť na niektorých miestach obzvlášť náročná a drahá.
  7. Nižšia uhlíková stopa. Pri výrobe recyklovaného papiera sa do ovzdušia vypustí o 70 percent menej emisií ako pri výrobe papiera z pôvodných surovín.
  8. Neplytváme. Recyklovaný papier by inak skončil v spaľovni, ako popol vo vzduchu, znečistil by rieky apod., miesto toho ho zase urobíme užitočným.