Rýchlejšia a bezpečnejšia organizácie v priemmyselných objektoch je stálou výzvou manažérov logistiky. Podlahové značenie je štandardným nosičom informácií pre všetkých pracovníkov.

Podlahové značenie môže byť vyrobené z rôznych materiálov, vrátane:

Farby: Farba je lacný a ľahko aplikovateľný materiál, ktorý sa často používa na statické podlahové značenie.
Tapeta: Tapeta (alebo polep) je odolnejší materiál, ktorý sa často používa na statické podlahové značenie v komerčných priestoroch.
Vinyl: Vinyl (poprípade guma) je flexibilný a odolný materiál, ktorý sa často používa na dynamické podlahové značenie.

Podlahové značenie môže pomôcť znížiť počet pracovných úrazov tým, že upozorňuje ľudí na nebezpečné oblasti a poskytuje im jasné pokyny. Môže byť tiež použité na označenie bezpečných zón, ako sú únikové cesty alebo východy. Značky zvyšujú efektivitu práce, ukazujú ľuďom ako pracovať rýchlejšie a efektívnejšie tým, že im uľahčuje orientáciu v priestore a nájdenie toho, čo hľadajú. Vymedzujú jasne chodníky, parkoviská, konkrétne úložiská…

Môže byť tiež použité na označenie rôznych typov zásob alebo produktov. Značenie podláh udržiava priestor organizovaný a prehľadný. Poskytuje informácie, ako sú bezpečnostné pokyny alebo smerové značky.

Firma jaclean.sk so sídlom v ČR pôsobí už 14 rokov. Teraz pôsobí aj na Slovensku, ale aj v Nemecku a v Rakúsku.